Välkommen till ett liv i rörelse och glädje

10 seniorer på tusen faller varje år allvarligt - kostnad 1 miljon per fall. Ofta leder fall till livsvarigt lidande och minskad livskvalitet och isolering! Ju fler 75+ i din kommun desto fler faller! Bli den bästa kommunen på att förebygga fallolyckor och minska sjukvårds-, hemtjänst-vårdkostnaderna! Erbjud era seniorer Friska Du:s träningsapp och få positiva och friska seniorer i er kommun! Garanti - nollvision efter 3x 12 veckors träning med personlig feed-back.

Vår vision

Halvera antalet fallolyckor i Sverige för seniorer.

Metod

Senior Power träning – styrka och balans

Mål

Minska antalet fallolyckor för 65+ i eget boende, ingående i projektet med 100% på 1 år.

Vår vision: 0 fallolyckor

Dålig balans är inte att leka med, det kan till och med vara jättefarligt. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till högst antal dödsfall, varje vecka dör i genomsnitt cirka tjugo personer i Sverige på grund av fallolyckor.

Friska Du lär ut förebyggande enkla övningar så om du gör dem 3 ggr i veckan i 30 minuter ökar dramatiskt dina chanser att du inte faller - du blir expert på att hejda fall!

Ta steget för att bli ditt friska du

Friska Du söker ett antal testseniorer för att hur det är att träna till övningar i telefonen/datorn/Ipaden.

När du registrerat dig får Friska Du info om din info (namn, e-post och telefonnummer), Friska Du mailar dig några frågor om din träning samt inbjuder dig att göra balansövningen ca 1-2 minuter lång. Därefter ombeds du besvara några frågor om själva övningen samt hur det vara att använda appen!

Registrera dig

Inget Fall-garanti efter 3x12 veckors träning - 30 min per dag!