Cecilia jag har en lång erfarenhet av att utveckla koncept och starta verksamheter som pionjär inom nya områden privata förskolor och friskola i Sverige. Min bakgrund inom pedagogik är en viktig grundsten i mitt arbete med att verka för rörelse och styrketräning för seniorer utan träningsvana. Min målsättning är att fler äldre ska hitta träningsglädje och på så sätt minska smärtsamma fallskador och långa rehabiliteringar, till glädje både för individen och för kommun och landsting som får minskade kostnader.
 
Fysisk aktivitet av olika slag är dagliga inslag för mig så långt tillbaka jag kan minnas!
Jag har sedan 2012 på heltid ägnat mig åt att inom Friska Täby i Täby kommun utveckla metoder för att på olika sätt inspirera alla täbybor till ökad fysisk aktivitet.  2015 utsågs Täby kommun till landets friskaste kommun enligt Folkhälsomyndigheten. Det är vi mycket stolta över! Det stora antalet fallolyckor bland seniorer upptäckte jag under denna tid och att antalet fall ökar avsevärt för otränade efter 75 år. Att träning så effektivt hjälper att förhindra och minska fallolyckor lärde jag mig på ett mycket praktiskt sätt. Jag är själv senior och har ökat min träningsintensitet med styrka och balans, som gör mig stark, frisk, glad och positiv. Ansvarar för en tjugotal seniorers träning i bostadsområdet där jag bor sedan 2016.
Mitt styrka och balansprogram bygger på vetenskaplig grund och jag samarbetar med hälsoprofessor Michael Tonkonogi, GIH och Karolinska Forskningsinstitutet.
Jag har familj bestående av en man och tre barn samt 4 barnbarn. Hund är viktigt för mig och sedan 2010 finns vår stora Airedaleterrier Gloria som en familjemedlem!
Jag är utbildad samhällsvetare med kulturhistoria som favoritområde. Jag har studerat i Sverige och USA.
 
Att vi lever längre är fantastiskt och för att hålla oss pigga och livskraftiga behöver vi träna vår kropp ett antal gånger i veckan! Variation är bra både för kroppen och knoppen (hjärnan) därför finns progression (ökad svårighet) inlagd i samtliga träningsövningar. Antal länder vars befolkning som är seniorer är många. Våra nordiska grannar, EU, USA, Nya Zealand samt Japan. Den Friska Du APP som är under tillverkning hoppas jag att många seniorer kommer att ha glädje av i sin dagliga träning. Appen startar med några enklare övningar och kommer att byggas ut under 2019. Du som tränar kommer att få kontinuerlig uppföljning och träningen anpassas efter din träningsvana. Så du vet hela tiden att du blir starkare och bättre balans. Du kommer också att kunna ta reda på andra som tränar i din närhet så ni kan träna tillsammans var och en i sitt hem.  Kanske att ni träffas också!

Arbetslivserfarenheter

1968-1970 Reseledare, Tjaereborg
3 säsonger som reseledare i Italien.
 
1973-1979 Projektledare, SIAR, Malmö
Ledde forskningsprojekt inom ledarskap för företagsutveckling i kommuner.
 
1979-1981 Lärare, Täby kommun
Samhällskunskap och historia på högstadium och gymnasium.
 
1983-1993 Organisationskonsult, Svenska Arbetsgivarföreningen och M-gruppen
Utvecklade koncept och startade förskolor i bland annat Malmö samt verkade som lobbyist för att mångfald av huvudmän inom skola och förskola.
 
1994-2007 Rektor och VD, IMR skolan
Startade och drev friskolan Internationella Musik och Retorik skolan i Täby med årskurs F-9.
 
2012-2015 Projektledare, Friska Täby
Ideell förening som ordnade utbildningar i program med styrketräning för äldre i samarbete med forskare från Högskolan Dalarna, Prof. Tonkonogi, samt träffar för träningsinspiratörer från Täby företag. Friska Täby delade ut ett pris till Täbys friskaste företag i samarbete med Skandia och PwC.
Friska Täby finansierades av Täby kommun och leddes av en styrelse med ledamöter från Täby kommun, Karolinska Sjukhuset, Friskis & Svettis Täby samt Länsförsäkringar Täby.
 
2016- Projektledare, Friska Du
12 veckorsprogram för styrketräning för äldre som inte har träningsvana i syfte att minska smärtsamma fallskador och långa rehabiliteringar, till glädje både för individen och för kommun och landsting som får minskade kostnader.

Ideellt arbete

2007 – Receptionist /marknadsföring ,  Friskis&Svettis Täby
Öppnar träningscentret i Täby kyrkby en dag i veckan.
                        
2007 - Medlem, Rotary Stockholm Norra
Styrelseledamot 2016-2017

Medlem i Rotary Jarla Banke Täby 2018-
 
2013- Arrangör Styrka & Balans träning för äldre
Grupp med träning äldre styrka och balans
 
2016 - Styrelseledamot, Svenska Kvinnor i Europa Nätverket (SKEN)
Ordförande 2017. Föreningen arrangerar utbyten och seminarier om kvinnors rättigheter och möjligheter inom EU.
 
2017 Ledare yogaträning för seniorer
Yoga för ökad rörlighet och styrka för seniorer.
 
2019 Nämndeman Attunda Tingsrätt, Sollentuna
 
2019 Ledamot i Kultur och Fritidsförvaltningen, Täby

Akademisk Utbildning

1965-1971 Fil. Kand Kulturgeografi, Lunds Universitet
 
1969-1971 Fil. Mag Pedagogik, Lunds Universitet
 
1971 Lärarutbildning Samhällsvetenskap, Malmö
 
1972 City and regional planning, University of California Berkeley
 
1975 Educational Management, University of California LA
 
1982-1983 Pedagogik 3 terminer, Stockholms Universitet
 
1997 Rektorsutbildning, Stockholms Universitet

Övrig utbildning

2007-2018 Sjunger i kören ASKUL
2012 Välkomnande värdskap, Friskis &Svettis
2013/2015 Senior Power Training
2017 Rotary Ledarskapsutbildning/RLI
2018/19 Uppsala Innovation Center (UIC) start-up

Utmärkelser

2007- 2016 Vasalopp – Öppet spår 3 ggr, halvvasan 3ggr, Tjejvasan 1ggn
2008-2010 Vätternloppet 2 ggr
2016 Finalist, Skraknästet
Friska Du vann fick en tredje plats i Skraknästet som arrangeras i samarbete mellan Roslagen och Åland.